Bergförstärkning i Göteborg

Professionell Bergförstärkning

Efter att vi sprängt och spräckt berg och du har byggt färdigt, kan vissa delar av berget behöva förstärkas. Det finns även naturliga obearbetade sluttningar som kan behöva bergförstärkning.

Olika sätt att jobba med bergförstärkning

Till exempel bergsskärningar som ligger jämte vägar eller i underjordiska schakt och tunnlar. Det finns olika sätt att förstärka berg och vi behärskar dem alla. Exempel nätning, bultning, skrotning.

Orange lyftkran vid stenklippa